#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Pálení klestí

Plánované palení klestí nahlaste zde

Digitální povodňový plán

Kronika obce

Elektronická kronika obce

roky 2009-2013

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Zápisy ze zastupitelstva obce

Rok 2008

  Usnesení 01/08    Obecnízastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2008, v kterém jsou

                             dány závazné ukazatele (viz příloha)

                                                                                           Pro: 9

  Usnesení 02/08   Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek 6.000,-Kč pro

                            Kraj.věd.knihovnu na nákup knih do místní knihovny

                                                                                           Pro: 9

  Usnesení 03/08   Obecní zastupitelstvo schválilo: dopracovat projekt na dokončení

                            cesty u p.Holinského.

                                                                                          Pro: 8

                                                                                      Zdržel: p.Portele

  Usnesení 04/08   Obecní zastupitelstvo scválilo I.změnu rozpočtu - příjmová část

                            500.000,-Kč za prodej pozemku.

                            Výdajová část: 200.000,-Kč na zpracování projektů

                                                    300.000,- Kč na opravu místních komunikací

                                                                                          Pro: 9

  Usnesení 05/08  Obecní zastupitelstvo schválilo upřesnění plánu rozvoje obce Nová Ves

                            na rok 2008 - 2013 tak, že v roce 2008  se bude pokračovat na těchto

                            programech: rekonstrukce (zateplení) ZŠ+MŠ

                                               rekonstrukce mostu u OÚ

                                               rekonstrukce školní zahrady

                                               vybudování víceúčelového sportovního a kulturního areálu

                                               rekonstrukce(oprava) márnice a kaple obecnho hřbitova

                                                                                           Pro: 9

  Usnesení 06/08  Obecní zastupitelstvo schválilo pokračovat dále na realizaci projektů

                            víceúčelový sportovní areál (spoluúčast obce cca 350.000,- Kč)

                            rekonstrukce školní zahrady (spoluúčast obce cca 150.000,-Kč)

                                                                                           Pro: 7

                                                                                       Zdržel: ing.Randáček,

                                                                                                  p.Seibert

  Usnesení 07/08  Obecní zastupitelstvo souhlasí jednat o rozkreslení pozemků

                            vč.komunikací pro dělení pozemků v těchto lokalitách Víska

                            (u p.Seideho), u p.Kašinga, pod hřbitovem, za farmou.

                                                                                           Pro: 9

  Usnesení 08/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s věcným břemenem na vodu

                            (umožnit napojení se na obecní vodovod) pro výstavbo tří rodinných

                            domů v lokalitě vedle p.Sedláčka a  p.Barana pod obecní cestou.

                                                                                          Pro: 9

  Usnesení 09/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavbou rodinného domu a přístupem

                             z obecní cety manželů Jelínkových v případě, že to bude v souladu s 

                             územním plánem Nové Vsi.

                                                                                          Pro: 8

                                                                                        Proti: p.Seibert

  Usnesení 10/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby vybraná částka z dobrovolného 

                             příspěvku na vánoční koncert, byla použita ve prospěch místního 

                             kostela.

                                                                                         Pro: 8

                                                                                       Proti: p.Kobliha

  Usnesení 11/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí se složením redakční rady ve složení:

                            p.Müller,p.Kobliha,p.Lövl,pí.Stránská + zástupce složek.

                                                                                        Pro: 9

  Usnesení 12/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s novým pracovním místem na OÚ.

                            (administrativní pracovnice - smlouva bude sepsána na dobu určitou)

                                                                                        Pro: 5

                                                                                      Proti: ing.Randáček,p.Jahelka

                                                                                               p.Seibert,p.Portele

 

  Usnesení 13/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním projektu z Grantového fondu

                            Libereckého kraje program č.20 (zvýšení bezpečnosti na pozemních 

                            komunikacích).

                                                                                       Pro: 8

  Usnesení 14/08   Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p. Raibra na stažení el. přípojky

                             ze sloupu č.272, vybudování kiosku pro odpočet el. energie tak,

                             aby byl k němu umožněn přístup z obecní komunikace.

                                                                                       Pro: 8

  Usnesení 15/08    Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p. Kopty uzavření vjezdu na

                              soukromou cestu č.p.1104/3 pomocí řetízku.

                                                                                        Pro: 8

  Usnesení 16/08     Obecní zastupitelstvo schválilo žádost pí.Pokorné zrušit předkupní

                              právo na vlastní náklady na pozemek č.1889 ( Růžek list vl.č.357).

                                                                                        Pro: 8

  Usneseni 17/08    Obecní zastupitelstvo schválilo žádost pí. Svobodové přikoupení

                              pozemku o výměře 667 m2 za cenu 6O,- Kč/m2 .

                                                                                        Pro: 8

  Usnesení 18/08    Obecní zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o užívání obecního

                             bytu do května 2008 pro p. Demetera.

                                                                                        Pro: 8

  Usnesení 19/08    Obecní zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy o užívání obecního

                              bytu do května 2008 pro p. Knejzlíka.

                                                                                         Pro: 8

  Usnesení 20/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením výdajů na rekonstrukci 

                              (opravu) obecního domu č.p.234 o částku 110.000,- Kč

                              za účelem vybudování koupelny v patře a příčky oddělující společný 

                              vchod.

                                                                                         Pro: 8

  Usnesení 21/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na

                              bezplatné užívání 6 stolů + 20 židlí pro p. Porteleho do r.2010.

                                                                                         Pro: 8

  Usnesení 22/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s odprodejem káry za traktor 

                              p.Jahelkovi za cenu 1.500,-Kč.

                                                                                         Pro:7

                                                                                     Zdržel: p.Jahelka

  Usnesení 23/08    Obecní zastupitelstvo schválilo směrnici č.7/2008

                              Prodej dřeva samovýroba s tím , že se doplní cena za prostorový m3    

                              na 100 - 150,- Kč dle jakosti dřeva.

                                                                                         Pro: 8

  Usnesení 24/08    Obecní zastupitelstvo schválilo dotaci pro I.stupeň ZŠ Mníšek

                              ve výši 3907,-Kč.

                                                                                          Pro: 8

  Usnesení 25/08    Obecní zastupitelstvo schválilo návrh p. Skývy typu a umístění

                             rodinného domu na pozemku p.č. 710/6.

                                                                                          Pro: 8

  Usnesení 26/08    Obecní zastupitelstvo schválilo, aby pozemek p.č. 1200 byl

                              rozdělen na 4 jednotlivé parcely.

                                                                                          Pro: 8

  Usnesení 27/08    Obecní zastupitelstvo schválilo požadavek pořádání plesu

                             Hasičského dobrovolného sboru Mníšek dne 23.2.2008

                             v Hostinci u  Kořínků.

                                                                                          Pro: 8

  Usnesení  28/08   Obecní zastupitelstvo schválilo zhotovitele akce dovybavení čističky   

                             odpadních vod + II. etapa kanalizace na Brazílii dle doporučení
                             výběrové komise.
                             Pověřujeme starostu obce dokončením výběrového řízení a podpisu
                             smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem za přítomnosti právního           
                             zástupce obce.
                                                                                           Pro: 5
                                                                                           Proti: ing.Randáček, 
                                                                                                    p.Jahelka
                                                                                                    p.Seibert
                                                                        (důvodem je cena navržená zhotovitelem)
 
 
  Usnesení  29/08   Obecní zastupitelstvo schválilo převedení nepotřebného majetku státu
                             (voj. Stavba-opevnění z II.svět.války) ve prospěch obce dle 
                             §85 zák.č.128/2000 Sb. stavební parcelu -520 katastrální území
                             Nová Ves u Chrastavy.
                                                                                            Pro: 8
 
  Usnesení  30/08   Obecní zastupitelstvo schválilo odkoupení části pozemku p.č.99/3
                              trvalý travnatý porost v majetku obce(viz příloha č.2) pí.Tomášové Evě.
                                                                                                
                                                                                            Pro: 7
                                                                                            Zdržel: p.Seibert
 
  Usnesení  31/08   Obecní zastupitelstvo schválilo žádost p.Forsta o napojení el.energie
                             (získané z vodní turbíny) na trafo u biofarmy protlakem pod komunikaci.
                             p.č.1646/1 (toto bude do budoucna řešeno věcným břemenem).
                                                                                              
                                                                                            Pro: 8
 
  Usnesení  32/08   Obecní zastupitelstvo schválilo bezúplatně převést p.č.46/7 a část
                             cca 3000 m2  p.č 46/7  dle cenové nabídky od poz.fondu.
                                                                                                   
                                                                                             Pro: 8
 
 
  Usnesení  33/08   Obecní zastupitelstvo schválilo žádost pí.Pipišové se stavbou
                             ČOV a kanalizaci pro č.p.175 v k.ú.Nová Ves u Chrastavy.
                                                                                                   
                                                                                             Pro: 8
 
 
  Usnesení  34/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavbou rodinného domu,
                             pokud je v souladu s územním plánem Nové Vsi  na parcele č.705/1 
                             p.Syrůček Radek
           
                                                                                             Pro: 8
 
  Usnesení  35/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s připojením pozemku p.č.46/6
                              na obecní komunikaci p.č.46/8 pí.Boumová Blanka
                                                                                                    
                                                                                             Pro: 8
 
   
  Usnesení  36/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s připojením se na hl. vodovodní
                              řád (p.č.385/3 p.Roman Malý) v místě, kde se nachází schody 
                              z hl.komunikace p.č163/1.Vystavit smlouvu o smlouvě budoucí
                              na zřízení věcného břemene na tuto vodovodní přípojku.
                                                                                                   
                                                                                             Pro: 8
 
  Usnesení  37/08   Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemků na Vísce p.č.1200
                             rozdělením vzniknou 4 stavební parcely na výstavbu rodinných domů.
                                                                                                    
                                                                                             Pro: 8
 
  Usnesení  38/08   Obecní zastupitelstvo schválilo zrušení věcného břemene
                             pí.Galina Petrova (např. ze zdravotních důvodů)
                             na parcele č.1299/16 + 1396/2 +1396/1 za předpokladu,
                             že bude dokončena hrubá stavba domu na těchto parcelách.
                                                                                                    
                                                                                             Pro: 8
 
  Usnesení  39/08  Obecní zastupitelstvo schválilo přikoupení pozemku
                            (cesta z hl.silnice na p.č.580/11) u p.Bitmana (část původní p.č.115/1).
                                                                                                    
                                                                                            Pro: 8
 
  Usnesení  40/08  Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení odměny zastupitelům dle 
                            přílohy.1 nařízení vlády č.79/2008 Sb.Termín navýšení nejdříve  
                            s účinností od 25.2.2008.
                                                                                            Pro: 8
 
  Usnesení  41/08  Obecní zastupitelstvo souhlasí s přihláškou do soutěže Vesnice roku.
                                                                                                     
                                                                                             Pro: 8
 
  Usnesení  42/08  Obecní zastupitelstvo souhlasí se zakoupením fekálního vozu pro obec
                             s tím, že  se upřesní možnost platby přímé nebo forma leasingu
                                                  
                                                                                             Pro: 6
 
  Usnesení  43/08  Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou cenou 320,-Kč/m2
                             jako výchozí cenou pro 4 parcely na pozemku p. č.1200.
                             Podmínka bude: 1 parcela pro jednoho zájemce v této lokalitě,
                             zahájení stavby do dvou let (hrubá stavba) jinak se stanoví finanční 
                             postih, dále předkupní právo obce.
                                                                                             Pro: 6
 
 
  Usnesení  44/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1500,- Kč na obnovu
                             hradu Grabštejn ( záchrana kaple sv.Barbory)
                                                                                            
                                                                                             Pro: 7
 
 
  Usnesení  45/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1500,- Kč pro ústav soc. 
                              péče na pořádání akceVítání jara
                                                                                             Pro: 7
 
 
  Usnesení  46/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1000,- Kč
                               pro turistickou akci výstup na Smrk.
                                                                                             Pro: 7
 
 
  Usnesení  47/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 1500,- Kč
                               na akci Maškarní bál pro děti.
                                                                                            Pro: 7
 
 
  Usnesení  48/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 2000,- Kč
                               na akci Čarodějnické hry.
                                                                                            Pro: 7
 
  Usnesení  49/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí upustit od žádosti p.Odehnala
                              na odkoupení parcely č.1163/11 z důvodů :p. Odehnal nereaguje
                              na výzvy zda má zájem o koupení zmiňované parcely.
                              (není sepsaná žádná smlouva ani smlouva o smlouvě budoucí)
                                                                                                         
                                                                                            Pro: 9
 
 
  Usnesení  50/08    Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktury na opravu 
                              střechy budovy Mysliveckého sdružení (Myslivna) ve výši 50.000,-Kč.
                              Vše bude ošetřeno sepsáním smlouvy obec Nová Ves a Myslivecké
                              Sdružení Mlýnice- Nová Ves, kde budou stanoveny přesné
                               podmínky pro proplacení výše uvedené částky. 
 
                                                                                            Pro: 8
                                                                                        Zdržel: p.Portele
 
  Usnesení  51/08   Obecní zastupitelstvo souhlasí se zakoupením diktafonu pro interní
                              potřeby obecního úřadu a současně se stanoví směrnice používání
                              diktafonu.
                                                                                           Pro: 7
                                                                                         Proti: p.Hrdý
                                                                                       Zdržel: p Müller
 
 
 
Usnesení    52/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se každé veřejné zasedání
                               zaznamenávalo na záznamové zařízení (diktafon). 
 
                                                                                           Pro: 9
 
Usnesení    53/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí dát na internetové stránky obce N.V.
                                vyhlášení výběrové řízení na opravu (rekonstrukci) mostu
                                přes řeku Jeřici.
                                                                                             Pro: 9
 
Usnesení    54/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí dát do výběrového řízení na opravu
                               mostu přes Jeřici tyto body ekonomického hodnocení:
-         cena dodávky         40%
-         dodací lhůta           15%
-         poskytnutí záruky   10%
-         platební kalendář     35%
                                                                                              Pro: 9  
 
Usnesení    55/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby se kontaktovala hrádecká firma
                                (Sdružení pro ochranu drobných sakrálních památek – p. Kirschner)
                                za účelem opravy poutních křížků, na které byla přidělena obci
                                dotace.
                                                                                               Pro: 9
                                                                                                
Usnesení    56/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí dát na internetové stránky obce N.V.
                                vyhlášení výběrového řízení na opravu topného zařízení (změnu)
                                vytápění objektu základní a mateřské školy na vytápění ekologické
                                 tuhými palivy( pelety, štěpky,uhlí nebo jejich kombinace).
 
                                                                                                Pro: 9
  
Usnesení    57/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí prodat p. Malému část (cca12x10) m
                                 obecního pozemku p. č. 501 za účelem přístupu na jeho pozemek
                                 (přikoupení pozemku pro podnikání)
                                                                                                 Pro: 9
 
Usnesení    58/08     Obecní zastupitelstvona svém zasedání projednalo a schválilo nabytí
                                majetku dle darovací smlouvy č.81831 2588 od České republiky –
                                Ministerstva obrany (předmětem dar. smlouvy je objekt stálého
                                opevnění  na st. p.č. 520 v k. ú. Nová Ves u Chrastavy).
                                                                                                 
                                                                                                Pro: 9
 
Usnesení    59/08     Obecní zastupitelstvo schvaluje a bere na vědomí hospodaření obce
                               a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy auditora o výsledku
                               přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 s výhradou nedostatků
                               uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
                                - během roku 2008 bude průběžně projednávat úpravy a změny
                                  obecního rozpočtu
                                - při následné kontrole bude doloženo potvrzení o aktuálním 
                                  vlastnictví akcií jež vlastní obec k 31.12.08.
 
                                                                                                 Pro: 9
 
Usnesení    60/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí ze změnou rozpočtu č. 2
                                Výdaje: opravu obecního domu č. p. 234   - 200.000,- Kč
                                Příjmy:  prodeje pozemků                        +200.000,- Kč
 
                                                                                                 Pro: 9
 
Usnesení    61/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí poukázat částku 72.122,-Kč
                                z rozpočtu obce škole, na pokrytí ztráty při hospodaření za rok 2007.
 
                                                                                                  Pro: 8
                                                                                                Proti: p.Seibert  
 
Usnesení    62/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s žádostí ředitele školy Mgr. Januše
                               o příspěvek ve výši 10.000,-Kč na výlety pro základní a mateřskou
                               školu Nová Ves.
                               Tuto částku bude ředitel čerpat z finanč. prostředků určených
                               na provoz ZŠ + MŠ.
                                                                                                    Pro: 8
                                                                                                  Proti: p.Seibert
 
Usnesení    63/08     Obecní zastupitelstvo jednoznačně zaujímá negativní postoj ke
                               konání  technopárty konané ve dnech 30.4.08 – 5.5.08 a tento postoj
                               vyjádřilo sepsáním dopisu na Okresní státní zastupitelství,
                               Krajský úřad libereckého kraje, Krajskou hygienickou správu     
                               a Magistrát města Liberce a město Frýdlant v Č.,
                               v kterém dává podnět k zahájení trestního stíhání na neznámého
                               pachatele.
 
                                                                                                   Pro: 9
 
Usnesení    64/08     Obecní zastupitelstvosouhlasí s prodejem pozemku p. č.1186/5
                               117 m2 (zahrada).
                                                                                                  Pro: 9
 
 
Usnesení    65/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím,že v souladu s
                               §6,zákona č.247/2000 Sb.,o vodovodech a kanalizacích,
                               s uzavřením smlouvy o bezplatném nájmu (provozování)
                               vodohospodářských staveb tj. vodovodních řádů, zdrojů pitné vody,
                               vodojemu a úpravny vody na území katastru a ve správě obce
                               Nová Ves s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Jizerské
                               Podhůří, IČ70226784, zastoupené předsedou svazku
.                              p.Jaromírem Tichým, za účelem ,,Provozování vodovodů a    
                               kanalizací pro veřejnou potřebu´´obcí Mníšek, Nová Ves a
                               Oldřichov v Hájích
                                                                                         
                                                                                             Pro: 7
 
Usnesení    66/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí dát do Směrnice č.2/2007 Cenový
                                výměr, půjčování,služby dodatek o službě mulčování za poplatek 
                                300 Kč/hod + traktor 300,-Kč/hod.                                    
                                                                                             Pro: 7
 
Usnesení    67/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí  s prodejem pozemku parcela 
                               č.1186/5 (117m2 ) pí. Voplakalové za cenu 60,-Kč/m2
                                         (příkup k pozemku)
                                   
                                                                                              Pro: 7  
 
Usnesení    68/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku parcela
                               č.50 po zaměření( platí kupující) p.Malému za cenu 100,-Kč/m2
                                         (příkup k pozemku pro podnikání)
                                                                                               
                                                                                              Pro: 7
                                                                                                          
Usnesení    69/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí dát do výběrovém řízení na zhotovitele
                               opravy cest tyto ek. ukazatele: cena dodávky      40%
                                                                             záruka                30%
                                                                             termín zhotovení  15%
                                                                             platební kalendář 15%
                   
                                                                                            Pro: 7
 
Usnesení    70/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem nepotřebného majetku
                               obce (starý kotel z budovy č.p.187) za navrženou cenu 
                               zastupitelstvem 1500,-Kč případnému zájemci.
                                                                                           
                                                                                              Pro: 7
Usnesení    71/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem části pozemku parcela
                               č.501dle zaměření pí.Schmitové (příkup pozemku k podnikatelským
                               účelům)  navržená cena zastupitelstvem je dle ceníku 100,-Kč/m2.
                                                                                                         
                                                                                             Pro: 8
 
Usnesení    72/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí se zařazením Obce Nová Ves do
                               územní působnosti MAS Podještědí. Zastupitelé byli seznámeni se
                               strategií  MAS  pro období 2007(2008) – 2013 (Strategický plán 
                               LEADER).
 
                                                                                             Pro: 8
 
Usnesení    73/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí  dát do II .změny územního plánu
                               veřejně prospěšnou stavbu (opatření) vedoucí po pozemku č.719/1
                               jako přístupovou cestu na stavební parcelu č.719/4 + 730/2
                                   
                                                                                              Pro: 8  
 
Usnesení    74/08     Obecní zastupitelstvo neschválilo žádost p.Horňáka koupit pozemek  
                               p.č.55/3 z důvodů přístupu na přilehlé pozemky (p.č.55/1+56+57).     
                                                                                              Pro: 8
                                                                                                         
Usnesení    75/08     Obecní zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene do katastru
                                nemovitostí na základě smlouvy uzavřené mezi Obcí Nová Ves a ČEZ
                                Distribuce k nemovitostem v části obce Brazilie.
                                Týká se pozemků p.č.667/4 + 742/20 v rozsahu dle geom. plánu
                                číslo 574-791/2007 v k.ú.Nová Ves u Chrastavy.
                    
                                                                                            Pro: 8
 
Usnesení    76/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku č.1841(trvalý
                                travnatý porost) ve vlastnictví Obce Nová Ves p.Kanálošovi za
                                podmínek, že nebude na tomto pozemku budovat žádné stavby a
                                pozemek oplocovat.
                                Pronájem pozemku bude na dobu 10 let s výpovědní lhůtou 3 měsíců
                                za cenu obvylkou.                                                                                  
                                                                                              Pro: 7
                                                                                            Proti: p.Portele
 
Usnesení    77/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženou částkou 900,-Kč/ 1 svoz
                                a umístění fekálií do ČOV obecním fekálem.
 
                                                                                                Pro: 8
 
Usnesení    78/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s III. změnou rozpočtu na rok 2008.
 
                                                                                                 Pro: 7
                                                                                               Proti: p.Seibert
 
Usnesení    79/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby práce na rekonstrukci
                                kotelny (výměna kotlů) v ZŠ + MŠ provedla firma Zempra na základě
                                výběrového řízeni, které tato firma vyhrála.
                                                                                               
                                                                                                 Pro: 5
                                                                                               Proti: p.Seibert
                                                                                             Zdržel: p.Portele,
                                                                                                        p.Jahelka       
 
 
Usnesení    80/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že starosta může na základě 
                                 vyhodnocení nabídek výběrové komise rozhodnout a dále jednat ve
                                 věci výsledků ve veřejné soutěži vypsané na rekonstrukci mostu
                                 přes řeku Jeřici u Mlýna.
                                                                                                 Pro: 8
 
Usnesení    81/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že starosta může na základě 
                                 vyhodnocení nabídek výběrové komise rozhodnout a dále jednat ve
                                 věci výsledků ve veřejné soutěži vypsané na rekonstrukci změna
                                 vytápění v ZŠ + MŠ
                                                                                                 Pro: 8
 
Usnesení    82/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí pozvat písemně všechny zůčastněné 
                                 strany tj. manželé Kassovy, p.Sanisla, zast.rodin Holinských ve věci
                                 stížnosti manželů Kassových ze dne 25.7.08- naplavování bláta a
                                 štěrku z komunikace, (není v majetku obce) za účelem najít vhodné 
                                 řešení jak tomuto stavu zabránit.
                                                                                                 Pro: 8
Usnesení    83/08     Obecní zastupitelstvo na doporučení bytové komise souhlasí
                                 s přidělením obecního domu (pronájem) č.p 4 Mlýnice
                                 p.Marku Jahelkovi.Jmenovaný bude vyzván k podepsání nájemní
                                 smlouvy.
                                                                                        Zdržel: p.Jahelka
                                                                                             Pro: 7
 
Usnesení    84/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s navýšením poplatků za pronájem 
                                 obecních bytů pro rok 2009 (příloha zápisu)
 
                                                                                             Pro: 8
 
Usnesení    85/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí se zrušením předkupního práva obce
                                  pro pozemek p.č 544 (manželé Dvořákovi), které Obec dává jako
                                  pojistku proti spekulacím.Dům je po kolaudaci.
                                                                                              Pro: 8  
 
Usnesení    86/08     Obecní zastupitelstvo neschválilo žádost p.Kulhavého (Nová Ves 126)
                                 od osvobození poplatku za odpad.Poplatky jsou dané zákonem o  
                                 místních poplatcích a žádné osvobození nezahrnuje.
                                                                                               Pro: 8
 
Usnesení    87/08     Obecní zastupitelstvo schválilo proplacení poplatků za posílení
                               obecního bytu (pí.Vrabcové)el.energií po doložení příslušnými doklady
                               o zaplacení částka činní 13.352,-Kč.
                   
                                                                                            Pro: 8
 
Usnesení    88/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s prodejem obecního domu č.p. 105
                                po vyřešení přístupové cesty pro jízdu a chůzi.
                                Výchozí cenou bude odhad nemovitosti a cena příkupu pozemku
                                určená pro přístupovou cestu.Upřednostněni budou zájemci pro trvalé
                                bydlení.
                                                                                            Pro: 8
 
Usnesení    89/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že starosta může na základě 
                                vyhodnocení nabídek výběrové komise rozhodnout a dále jednat ve
                                věci výsledků ve veřejné soutěži vypsané na opravu místních
                                komunikací a  sepíše  příslušnou smlouvu o provedení prací .
 
                                                                                            Pro: 8
 
Usnesení    90/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s odkoupením parcely č.46/9 (trvalý
                               trav.porost 608 m2) od majitele p.Adámka za navrženou cenu
                               30 Kč/m2.
                              Uvedená parcela bude využita pro obecní účel(vybudování sportoviště).
                                                                                                
                                                                                            Pro: 8
                                                                                               
 
Usnesení   91/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s odprodejem obecních pozemků
                              p.č1299/18(742 m2) pí.Sochorové za navrženou cenu 100,-Kč/m2.
                              (Do smlouvy dát mimo jiné předkupní právo obce)
                                                                                               
                                                                                             Pro: 8              
 
Usnesení    92/08     Obecní zastupitelstvo souhlasí s odprodejem obecních
                                pozemků p.č1259/9 p.Šírkovi (249 m2) za navrženou cenu 60,-Kč/m2.
                                 
 
                                                                                                 Pro: 8
 
Usnesení    93/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby finanční částka ve výši
                                 100.000,-Kč jako příspěvek za soutěž Vesnice roku 2008 (Skokan
                                 roku byla použita na zhodnocení nemovitého majetku Obce-
                                 hřbitovní kaple
                                  
                                                                                                 Pro: 9
 
Usnesení    94/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí s dokončením směny obecní cesty za
                                les.(k.ú.Mlýnice p.č 245/2 ,779 m2 ostatní plocha za pozemek
                                určený k plnění funkce lesa p.č.779/2 993 m2 ).
                                                                                                 Pro: 9
 
 
Usnesení    95/08      Obecní zastupitelstvo souhlasí s příkupem části pozemku p.č.1838/3
                                 (911m2 ) pro manželé Hlubočkovi.
                                 max 10 metrů od hrany domu za navrženou cenu 60 Kč/m2 .
                                 (Do smlouvy předkupní právo obce)
 
                                                                                               Pro: 9