#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Kalendář

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Pálení klestí

Plánované palení klestí nahlaste zde

Digitální povodňový plán

Kronika obce

Elektronická kronika obce

roky 2009-2013

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Odpady v obci

SMĚSNÝ ODPAD

NÁDOBY (POPELNICE) zbytek odpadu z domácností, který nelze vytřídit.

Svozovým dnem pro likvidaci odpadů z popelnic je pro celou obec PONDĚLÍ

Svozovým dnem pouze pro lokalitu za hřištěm je ÚTERÝ

situační plánek


TŘÍDĚNÝ ODPAD

PAPÍR, PET LAHVE, SKLO, TETRAPAK, KOVOVÉ OBALY, TEXTIL        

Tento odpad prosím nevozte ke kontejneru, nevhazujte do popelnic, ale využívejte určené nádoby a stanoviště.

separační místa + termíny svozu


OBJEMNÝ ODPAD, BIOODPAD, NADMĚRNÝ PLAST,  NADMĚRNÉ SKLO, JEDLÉ TUKY

Odevzdávejte na kontejner v areálu bývalé pily (dodržujte prosím termíny výběru).

Termíny vyběru: každou středu a sobotu

zimní čas: středa 15:00 - 16:00 ; sobota 10:00 - 11:00

letní čas:   středa 16:00 - 18:00 ; sobota 10:00 - 12:00


NEBEZPEČNÝ ODPAD + ELEKTRO ODPAD

BATERIE, BARVY, LAKY, ŘEDIDLA

Odvoz 2x ročně na jaře a podzim termíny a místa výběru vyvěšeny vždy na vývěskách obce. 

stálá stanoviště:

hostinec u Kořínků - 10:00

hala na bývalé pile - 10:15

bývala hasičská zbrojnice u obecního úřadu - 10:45

truhlářství Forst - odbočka ke statku - 11:00

 

LEDNICE, TELEVIZE, POČÍTAČE, MIKROVLNÉ TROUBY

Výběr každý pátek na zavolání, telefon +420 482 720 110 odvoz přímo od domu.

 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

Tento odpad není odpadem komunálním, likvidujte u specializovaných firem, pro odložení minimálního množství je možné za úplatu využít obecní kontejner. Ceník byl schválen ZO na veřejném zasedání dne 11.7.2022 usnesením č. 102/22.

 

Ve fa. ENROLL CZ Nová Ves čp. 190 můžete odevzdávat od 8:00 - 15:00

polystyren - EPS, sběrový papír ke skartaci, kancelářský papír, časopisy (ne karton, vlnité lepenky)

 

Fa. pneuservis Röbisch Chrastava bezplatně vybírá ojeté pneumatiky ke zpětnému odběru. Pneumatiky odevzdejte na sběrném dvoře v Chrastavě Liberecká ulice 35.