#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Digitální povodňový plán

Pálení klestí

Kronika obce

Elektronická KRONIKA  OBCE

roky 2009 - 2013 

http://nova-ves-cz.online-kronika.cz/

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kniha

Na obecním úřadě můžete zakoupit  knihu Zapomenuté hospody, vinárny, kavárny a cukrárny na Chrastavsku

Cena knihy Kč 490,-

kniha

Obsah

Myslivecké sdružení

Kontakty:

Viktor Portele

Telefon: 482 317 394, 602 360 135

e-mail: v.portele@pors.cz

 

mylivci

Činnost myslivců v měsíci květnu :

V květnu myslivci dokončují čištění krmelců a ostatních krmných zařízení. Je nutno odstranit zbytky starého krmiva a dokonale vyčistit povrch půdy v okolí krmelce, který se desinfikkujet nepáleným vápnem. Myslivci provádějí opravy střech krmných zařízení, které byly poškozeny během zimy, zejména střešní konstrukce.

Spárkatá zvěř začíná koncem května klást mláďata. Tam kde jsou vhodné podmínky objevují se druhé vrhy zajíců a hnízdí bažanti. To vše znamená hodně starostí a práce nejen pro mysliveckého hospodáře, ale i pro mysliveckou stráž, která by, zejména v této době, měla být v honitbě co nejčastěji a upozorňovat veřejnost, že volné pobíhání psů je v tomto období nepřípustné. Myslivecký hospodář by měl oslovit uživatele a majitele zemědělských pozemků a domluvit s nimi spolupráci při sklizni pícnin tak, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám na zvěři. Stále zůstává velmi účinnou metodou zabránění škod na zvěři vyhánění zvěře z porostů před sečením přímo myslivcem s pomocí lovecky upotřebitelného psa. Uživatelé pozemků by měli informovat myslivce o plánované sklizni pícnin, aby mohli myslivci zajistit projití porostů a vyhnání zvěře.

Pokud však někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti lesa, doporučujeme ponechat mládě na původním místě a co nejdříve se nejkratší cestou vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud se bude mláďat dotýkat, může ho svým chováním odsoudit na smrt, protože ho matka již nemusí přijmout.

Protože se blíží začátek průběrného lovu srnců, myslivci kontrolují technický stav posedů a kazatelen a zejména žebříků. Životnost těchto zařízení, jako každých jiných dřevěných konstrukcí, je omezena, proto stará nepoužívaná raději průběžně rušíme. Pokud myslivci začnou budovat zařízení nová, ať již jde o krmelce nebo posedy či kazatelny, je nutno dbát i o jejich estetický vzhled, protože tyto objekty se stávají součástí přírody a jsou vizitkou svého tvůrce.

Květnem začíná také lovecká sezona. Od 16. 5. se myslivci zaměří na lov srnců I. věkové třídy. Předmětem lovu by měli být pouze slabí paličkáři. Zejména po dlouhé letošní zimě myslivečtí hospodáři citlivě určují počet kusů k lovu. Je na zvážení každého uživatele honitby jak nastaví a následně realizuje lov této zvěře i ve vyšších věkových třídách.

Myslivecký hospodář vede průběžně evidenci o ulovené zvěři, o rozdělení zvěřiny a o vydaných plombách a lístcích o původu zvěře. Podle dohody s pověřeným úřadem, státní správou myslivosti, podává pravidelně hlášení o probíhajícím lovu.

Co se děje v honitbách?

V první polovině května: přilétá křepelka, ťuhýk obecný, hnízdí koroptev polní, polák velký, tetřev hlušec, tetřívek obecný, jeřábek lesní, hnízdí poštolka, kvete buk lesní , probíhají první lety chroustů

V druhé polovině května: za.číná kvést smrk ztepilý, hnízdí jiřička obecná, lelek lesní, krahujec obecný, bekasína otavní, kvete dub lesní, akát, jírovec maďal, koncem května začíná kladení srnčat.