Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

 

Závěrečný účet obce Nová Ves u Chrastavy za rok 2016

(dle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů)

v tištěné podobě lze závěrečného účtu obce nahlédnout na obecním úřadě v

úřední dny od 8.00 do 17.00 hod

 

závěrečný účet - sestava Gordic

 

zpráva o přezkumu hospodaření

 

příloha ke zprávě o přezkumu hospodaření

 

Závěrečný účet byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 15. května 2017

usnesení č. 46/17

o-b-e-c/zastupitelstvo-obce/zapisy-ze-zastupitelstva-obce/usneseni-rok-2017/

 

vypracovala: J. Weissová, ekonomka obce