Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

Svozové dny u popelnic, pro celou obec je P O N D Ě L Í (mimo lokality za hřištěm,

kde je svozovým dnem úterý) .

Nádoby musí být vystaveny brzy ráno a ponechány vystavené až do doby vývozu.

 

situační plánek

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Nová Ves,

dovolujeme si vás požádat o spolupráci. Pro zasílání platby za odpady a psy

na účet obce Nová Ves 0984855369/0800 Česká spořitelna

do poznámky uvádějte vaše jméno a číslo nemovitosti a nově také uvádějte

variabilní symbol.

ODPADY                  1337

  PSI                           1341

PLATBY PROSÍM NESLUČUJTE

                                                                                               Děkujeme za pochopení


Výše poplatků zůstává pro rok 2019 beze změn.

 

Sazba poplatku za komunální odpad v roce 2019:

Kč  1.700,-     nádoba (popelnice)   s vývozem 1/14 dní   

Kč  1.000,-     nádoba s vývozem 1/14 dní - poloviční obsah - zvýšené dno

Kč  2.500,-     nádoba s týdenním vývozem

Kč     500,-     za rekreační objekt

 

poplatek je splatný k 30. 6. 2019

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2012 jako usnesení č. 130/12.

 

přidělení nádoby na odpad - interaktivní formulář

 

 

Sazba poplatku za psa v roce 2019:

Kč  180,-   první pes držitele

Kč  240,-   druhý pes téhož držitele

Kč  300,-   každý další pes téhož držitele

Kč   90,-    první pes držitele důchodce

Kč  120,-   každý další pes téhož držitele důchodce

 

poplatek je splatný do 31. 3. 2019

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 10. 1. 2011 jako usnesení č. 3/11.

 

Přiznání k poplatku ze psa - interaktivní formulář

 

 

Z finančních a technických důvodů složenky již několik let nezasíláme.

 

Děkuji všem, kdo poplatky platí včas,

ostatní prosím, aby věnovali splatnosti poplatků v roce 2019 větší pozornost. 

V. Vondrová