Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Obsah

SMĚSNÝ ODPAD

NÁDOBY ( POPELNICE) zbytek odpadu z domácností, který nelze vytřídit.

Svozovým dnem pro likvidaci odpadů z popelnic je pro celou obec (pozor, mimo

lokality za hřištěm)  P O N D Ě L Í

                                                                                      situační plánek

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

PAPÍR, PET LAHVE, SKLO, TETRAPAK, KOVOVÉ OBALY, TEXTIL        

Tento odpad prosím nevozte ke kontejneru, nevhazujte do popelnic, ale využívejte určené nádoby a stanoviště.

 

OBJEMOVÝ ODPAD + BIOODPAD

Je odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nelze umístit do popelnic.

Zlikvidujte na kontejner v areálu bývalé pily ( dodržujte prosím termíny výběru).

každou středu a sobotu

- zimní čas            st            15,00 - 16,00 hod

                             so            10,00 - 11,00 hod

 

- letní čas             st            16,00 - 18,00 hod

                             so            10,00 - 12,00 hod

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD + ELEKTRO ODPAD

BATERIE, BARVY, LAKY, ŘEDIDLA               

Odvoz 2x ročně na jaře a podzim termíny a místa výběru vyvěšeny vždy na vývěskách obce. 

stálá stanoviště:

Hostinec u Kořínků         10.00 hod

hala na bývalé pile          10.15 hod

bývala hasičská zbrojnice u obecního úřadu         10.45 hod

truhlářství Forst - odbočka ke statku     11,00 hod

 

LEDNICE, TELEVIZE, POČÍTAČE, MIKROVLNÉ TROUBY

Výběr každý pátek na zavolání, telefon 482720110 odvoz přímo od domu.

 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

Tento odpad není odpadem komunálním, pro odložení je možné za úplatu využít nebo dojednat obecní kontejner. Ceník byl schválen ZO na veřejném zasedání dne 11.4.2011 usnesením č. 26/11.

 

 

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

 

MLÝNICE

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                        PET                        

 

ÚSP NOVÁ VES čp. 55

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                          PET                        

360 l                       MALÝ KONTEJNER                                          TETRA PAK        

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PAPÍR             

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                          SKLO                        

 

RESTAURACE KOŘÍNEK NOVÁ VES čp. 58

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                          PET                        

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                          SKLO                         

 

BYTOVKY NOVÁ VES čp. 173 a čp. 179

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                        PAPÍR                    

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                        SKLO                      

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                        PET                         

360 l                       MALÝ KONTEJNER                                         TETRA PAK           

240l                        VELKÁ POPELNICE                                        KOVOVÉ OBALY   

1100l                       VELKÝ KONTEJNER                                       TEXTIL                    

 

RESTAURACE POD KAŠTANY NOVÁ VES čp. 75

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PET                        

360 l                       MALÝ KONTEJNER                                          TETRA PAK        

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                         SKLO                    

240l                        VELKÁ POPELNICE                                         KOVOVÉ OBALY    

1100l                       VELKÝ KONTEJNER                                        TEXTIL                      

 

VÍSKA

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PET                        

360 l                       MALÝ KONTEJNER                                          TETRA PAK        

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PAPÍR                  

240 l                       MALÝ KONTEJNER                                          SKLO                         

 

TRUHLÁRNA NOVÁ VES  čp. 9

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PET       

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         SKLO                    

1 100 l                    VELKÝ KONTEJNER                                         PAPÍR