Nawigacja

Wybierz język

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku

Zawartość

Historia gminy

Miejscowość powstała prawdopodobnie w wyniku stopniowego zasiedlania terenów wzdłuż rzeczki Jeřicy, która przepływa przez miejscowość i w Chrastavie wpada do Nysy.

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości pojawiają się około roku 1463, gdy wymieniany jest NYWENSDORF. Dotyczy to okresu rządów Bibersteinów, którzy byli właścicielami posiadłości Frýdlant. W tym czasie w miejscowości został wzniesiony pałacyk – dwór, który był siedzibą lennika Bibersteinów Heinricha von Kyaw. W 1498 roku pałacyk kupił Heintz von Schwanitz. Ród Schwanitzów był w jego posiadaniu aż do 1595 roku, gdy pałacyk kupiła Katarzyna z Redernów. Po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku majątek przypadł za zasługi Albrechtowi Wallensteinowi. Po Albrechcie Wallensteinie, który sprzedał pałacyk Jakubowi Heisternowi, zmieniło się jeszcze kilku właścicieli, aż w 1712 roku Johann Joachim Pachta sprzedał pałacyk Wacławowi Gallasowi i Nová Ves została przyłączona do posiadłości libereckiej. Budynek pałacyku był początkowo drewniany, w 1665 roku został przebudowany na kamienny. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku najpierw spłonął pałacyk, a później także okoliczne zabudowania gospodarcze.

Za Katarzyny z Redernów w latach 1616-1617 wzniesiono kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Marii Panny. Trzy kościelne dzwony z 1619 roku zostały odlane w Żytawie. Obecna forma kościoła jest z 1782 roku, od 1889 roku w kościele jest zegar wieżowy, który po naprawie ponownie działa. W 1616 roku przy kościele została utworzona szkoła parafialna, w której zajęcia prowadzono aż do 1876 roku, gdy została zbudowana obecna szkoła.

W średniowieczu intensywnie rozwijało się rolnictwo, a w XIX wieku stopniowo także przemysł. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzące w 1454 roku mówią o tartaku na rzece Jeřicy, który został zniszczony w czasie powodzi w 1595 roku. W 1548 roku utworzono owczarnię, a w 1612 został zbudowany browar, w którym piwo warzono aż do 1948 roku. W Novej Vsi były trzy młyny - Novoveský, Na Růžku i na Mlýnici. Główną gałęzią przemysłu było włókiennictwo.

logo EU